Wdrożenie telefonii IP (VoIP) na Uniwersytecie Warszawskim

Abstrakt: Projekt polega na wytworzeniu nowego systemu telekomunikacji, który przyczyni się do usprawnienia zarządzenia uczelnią oraz poprawy realizacji procesów edukacyjnych i badawczych. System VoIP zostanie wdrożony w oparciu o innowacyjne (zarówno w kraju, jak i na świecie) rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie przesyłania informacji.

Produkty: Nowoczesny system telekomunikacji VoIP, łączący 50 jednostek organizacyjnych UW rozproszonych po całym mieście.

Link do strony: voip.uw.edu.pl

Budżet: 6 000 000 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (Działanie 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”) oraz środki własne UW