Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu

Abstrakt: Rozwój społeczeństwa informacyjnego Mazowsza poprzez wdrożenie e-usług na rzecz społeczności regionu, kandydatów, studentów i pracowników UW i organizacji współpracujących z UW oraz systemu obiegu dokumentów podnoszącego jakość zarządzania uczelnią.

Produkty: Federacyjne zarządzanie tożsamością, Bezpieczne aplikacje internetowe dla Mazowsza, Uniwersytecki System Obsługi Studiów w chmurze, Wydawanie decyzji administracyjnych, Elektroniczne zarządzanie dokumentami,
Wirtualny Schemat Urzędu, Interaktywny portal informacyjny

Link do strony: euw.uw.edu.pl

Budżet 7 500 000 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz środki własne UW