Licencje ogólnouczelniane

UW korzysta z wielu specjalistycznych licencji na oprogramowanie, częścią z nich opiekuje się Zespół Zakupów - Statistica,
PS Imago (IBM SPSS), MatLab. Szczegółowe informacje o licencjach ogólnouczelnianych oraz jak uzyskać do nich dostęp znajdują się tutaj: Licencje ogólnouczelniane.