Licencje oprogramowania

Licencje kupowane centralnie:

 • oprogramowanie standardowe biurowe i antywirusowe
  • Microsoft, Corel, ABBYY, Kaspersky i ESET
  • dla jednostek UW
  • tylko pracownicy
 • pakiety statystyczne i matematyczne
  • Statistica, PS Imago (IBM SPSS)
  • dla jednostek UW które partycypują w kosztach zakupu licencji
  • pracownicy i studenci
 • serwisy informacji prawnej
  • LexOmega, Legalis
  • dla administracji
  • dostęp dla naukowców i studentów organizuje BUW / WPiA

Na UW są kupowane także specjalistyczne licencje i oprogramowanie, którymi opiekują się jednostki:

 • Wydział Geografii – ArcGis
 • ICM – MatLab, Mathematica, inne specjalistyczne oprogramowanie naukowe
 • BUW – LexOmega dla naukowców i studentów

Zakupy licencji oprogramowania, których nie ma w ofercie centralnej, jednostki organizują we własnym zakresie.