Podpisy kwalifikowane

Podpis kwalifikowany służy do podpisywania dokumentów elektronicznych podpisem uznawanym w całej Unii Europejskiej. Użytkownik otrzymuje kartę kryptograficzną zabezpieczoną PIN-em, na której przechowywany jest certyfikat z kluczem prywatnym użytkownika.

Na UW funkcjonują dwa rodzaje podpisów, które różnią się danymi wpisanymi na certyfikacie:

  • podpisy używane w USOS do podpisywania legitymacji (studenckiej – ELS, doktoranta – ELD, nauczycielskiej – ELN)
  • podpisy używane do podpisywania dowolnych dokumentów (np. umów)

Podpisem może posługiwać się jedynie jego właściciel. Nowe umowy subskrybenckie muszą być podpisane przez właściciela osobiście, w obecności inspektora reprezentującego firmę dostarczającą podpis kwalifikowany, po uprzedniej weryfikacji tożsamości właściciela. Podpisy kupowane przez UW zawierają w danych właściciala podpisu wpis dotyczący uprawnień (ELS/ELD/ELN) oraz dodatkowe dane dotyczące Uczelni.

Umowy subskrybenckie zawierane są na czas określony.

Odnowienie podpisu (przedłużenie umowy subskrybenckiej) odbywa się standardowo drogą elektroniczną, podpis musi być ważny w momencie podpisywania aneksu do umowy subskrybenckiej. Termin ważności podpisu można sprawdzić za pomocą dostarczonego oprogramowania (Peam-Heart, SmartSign).

Zmiana nazwiska wymaga wyrobienia nowego podpisu.

Podpisy zamawiane są w zbiorczych zamówieniach cyklicznie: 5ego, 15-ego, 25-ego dnia miesiąca.

Stanowisko pracy do podpisywania legitymacji elektronicznych

Stanowisko pracy do przedłużania legitymacji ELS/ELD/ELN składa się z zestawu dla pracownika (certyfikat + czytnik do certyfikatu) oraz czytnika dwustykowego (2 interfejsy) do odczytu i zapisu legitymacji ELS/ELD/ELN. Nowe i odnowione certyfikaty ELS/ELD/ELN muszą być aktywowane w USOS, a użytkownik musi mieć nadane uprawnienia w USOS.

Stanowisko pracy do podpisywania dokumentów

Do podpisania dokumentu elektronicznego potrzebna jest karta z podpisem, czytnik i oprogramowanie dostawcy podpisu. Dokument elektroniczny można podpisać za pomocą dedykowanego oprogramowania dostarczonego wraz certyfikatem, programem Adobe Acrobat lub z pomocą systemów użytkowanych na UW (USOS, Płatnik, SAP). Sposób użycia jest opisany w dokumentacji poszczególnych programów. Używając podisu kwalifikowanego można składać podpis m.in w formacie PAdES (podpis zintegrowany z dokumentem w formacie .pdf).