Realizujemy zakupy związane z informatycznym stanowiskiem pracy:

  • Licencje na oprogramowanie biurowe (Microsoft, Adobe, Kaspersky, Esset, Corel, ABBYY)
  • Licencje na pakiety statystyczne (SAS, IBM SPSS, Statistica)
  • Licencje na systemy informacji prawnej (Lex Omega)
  • Podpisy kwalifikowane
  • Sprzęt komputerowy standardowy (komputer, monitor, laptop, drukarka)
  • Sprzęt komputerowy specyfikowany indywidualnie
  • Domeny internetowe

Więcej informacji na stronie dwi.it.uw.edu.pl