Jak założyć konto USOS?

W celu nadania dostępu/zmiany uprawnień do USOS należy wypełnić elektronicznie formularze.adm.uw.edu.pl i dostarczyć oryginał do pokoju 220 w Budynku Pokuratorskim (budynek dawnego Centrum Informatycznego) na Kampusie Centralnym. Formularz dostępny jest po zalogowaniu się kontem AD (Active Directory).

Jaka jest postać loginu?

inicjałnazwisko np. tdrump

Serwisy korzystające z loginu USOS:

Reset zapomnianego hasła:

Zmiana hasła:

Mam problem z kontem USOS - gdzie mogę poprosić o pomoc?

System obsługi zgłoszeń JIRA IT.