Jak założyć konto USOS?

W celu nadania dostępu/zmiany uprawnień do USOS należy:

  • wypełnić elektronicznie formularz dostępny na ds.uw.edu.pl (logowanie z pomocą konta Active Directory)
  • przekazać do podpisania przełożonemu (Dziekan/Dyrektor Jednostki)
  • zeskanować dokument z wymaganymi podpisami
  • załączyć zeskanowany dokument wraz z podpisami w systemie obsługi zgłoszeń JIRA IT

Jaka jest postać loginu?

inicjałnazwisko np. tdrump

Serwisy korzystające z loginu USOS:

Reset zapomnianego hasła:

Zmiana hasła:

Mam problem z kontem USOS - gdzie mogę poprosić o pomoc?

System obsługi zgłoszeń JIRA IT.