Jak założyć centralne konto AD (Active Directory)?

Konto AD jest zakładane automatycznie dla pracowników potrzebujących dostępu do usługi.
Informacja na temat konta jest dostępna na portalu mojekonto.uw.edu.pl.

Jaka jest postać loginu?

Podstawowa postać loginu to:

  • inicjał.nazwisko np. m.eacron

Rozszerzona postać loginu to:

  • UW\inicjał.nazwisko np. UW\m.eacron
    lub:
  • inicjał.nazwisko@ad.uw.edu.pl np. m.eacron@ad.uw.edu.pl

Serwisy korzystające z loginu AD:

Reset zapomnianego hasła:

Zmiana hasła:

Mam problem z kontem AD - gdzie mogę poprosić o pomoc?

Wyślij wiadomość na adres: dsk-admin@adm.uw.edu.pl. W treści wiadomości opisz problem dokładnie, podaj też swoje imię, nazwisko i login AD (nie podawaj hasła!).