Jak założyć konto SAP?

Osoba ubiegająca się o uprawnienia w SAP wypełnia formularze.adm.uw.edu.pl (wymagane logowanie kontem AD). Kierownik jednostki organizacyjnej oraz użytkownicy kluczowi z obszarów podpisują formularz. Formularz należy przekazać przez JIRA

Jaka jest postać loginu?

inicjał.nazwisko np. m.eacron

Serwisy korzystające z loginu SAP:

Dostęp za pomocą klienta SAPLogon:

Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej:

Reset zapomnianego hasła:

Zmiana hasła:

Wymagania dotyczące złożoności hasła:

  • przynajmniej 1 duża litera
  • przynajmniej 1 znak niealfabetyczny
  • przynajmniej 1 cyfra
  • przynajmniej 8 znaków

Nie używaj w hasłach imion, nazwisk, numerów rejestracyjnych, adresu zamieszkania itp.
Dla bezpieczeństwa okresowo zmieniaj hasła.

Pomoc

Problemy z systemem SAP zgłaszane są przez system JIRA it.jira.uw.edu.pl (wymagany login AD)