Jak założyć konto SAP?

Osoba ubiegająca się o uprawnienia w systemie SAP wypełnia formularze.adm.uw.edu.pl (wymagane logowanie kontem AD). Kierownik jednostki organizacyjnej oraz użytkownicy kluczowi z obszarów podpisują formularz. Formularz w formie papierowej należy przesłać do DAK.

Jaka jest postać loginu?

inicjał.nazwisko np. m.eacron

Serwisy korzystające z loginu SAP:

Dostęp do systemu SAP za pomocą klienta SAPLogon:

Dostęp do systemu SAP za pomocą przeglądarki internetowej:

  • Trwa przygotowywanie usługi, poinformujemy gdy będzie dostępna

Reset zapomnianego hasła:

Zmiana hasła:

  • Za pomocą klienta SAPLogon

Pomoc

Problemy z systemem SAP zgłaszane są przez system JIRA it.jira.uw.edu.pl/ (wymagany login AD)