VPN

Zobacz instrukcję ręcznej konfiguracji i pobierz instalator (wymagane logowanie):
Windows x86, Windows x64
MacOSX
Pulse Secure CentOS/RHEL 32 bit, Pulse Secure CentOS/RHEL 64 bit
Ubuntu/Debian 32 bit, Ubuntu/Debian 64 bit
Dostępna jest również aplikacja w Microsoft Store dla Windows10. W konfiguracji należy podać adres „vpn.uw.edu.pl”.