Certyfikaty SSL

W celu pozyskania certyfikatu TCS należy:

  • Wypełnić wniosek o wygenerowanie certyfikatu SSL pobierz formularz
  • wygenerować klucz prywatny oraz plik CSR (ang. Certificate Signing Request), który jest elektronicznym wnioskiem o wydanie certyfikatu.
  • Zgłosić zapotrzebowanie na certyfikat przez https://zgloszenia.jira.uw.edu.pl (wymagany login AD, dostęp dla pracowników sekcji informatycznej jednostki)