Utworzenie poddomeny w domenie UW.edu.pl

Przed utworzeniem nowej poddomeny w domenie uw.edu.pl należy najpierw otrzymać akceptację z Biura Rzecznika UW. W tym celu należy wysłać do biura prasowego maila na adres akceptacjadomen@uw.edu.pl zawierającego następujące informacje:

  • Nazwę jednostki wnioskującej o poddomenę,
  • dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej technicznie,
  • nazwę poddomeny,
  • krótki opis przeznaczenia.

Nazwa powinna być bardzo konkretna, zrozumiała i klarowna. Nie zalecamy nazw zbyt ogólnych, do których prawa mogą rościć sobie różne osoby i jednostki uczelniane (np. socjotechnika.uw.edu.pl czy bizancjum.uw.edu.pl). Nie do zaakceptowania są nazwy budzące negatywne konotacje, szkodliwe dla wizerunku Uniwersytet Warszawskiego (np. katastrofy.uw.edu.pl, handel-ludzmi.uw.edu.pl). W przypadku stron konferencyjnych zachęcamy do tworzenia poddomen na stronach wydziałowych bądź instytutowych.

Należy podać osobę odpowiedzialną technicznie za wnioskowaną poddomenę, ponieważ zwrotna informacja techniczna zostanie przekazana właśnie do tej osoby. Jeżeli osobą odpowiedzialną jest dział IT, należy podać dane kontaktowe (e-mail, telefon) do tego działu.

Po akceptacji wniosku dział IT jednostki zakłada zgłosznie przez system JIRA https://zgloszenia.jira.uw.edu.pl i otrzymuje dostęp do samodzielnego zarządzania nowo utworzoną poddomeną za pośrednictwem panelu administratora IT.