Dział Sieci Komputerowych wspiera jednostki uczelni świadcząc następujące usługi:

 • rejestracja adresów internetowych w domenie uw.edu.pl po uprzednim uzyskaniu akceptacji na dany adres z Biura Rzecznika UW
 • zamawianie certyfikatów SSL dla stron internetowych po uprzednim przekazaniu poprawnie wygenerowanego pliku CSR (Certificate Signing Request)
 • utrzymanie strony głównej UW w zakresie aspektów technicznych
 • utrzymanie systemu strony.uw.edu.pl w zakresie aspektów technicznych
 • rejestracja stron internetowych dla jednostek Uniwersytetu w ramach instalacji Wordpress Multisite strony.uw.edu.pl

Jeżeli jednostka potrzebuje innych specjalistycznych usług w tym zakresie np.:

 • wytwarzania lub modyfikacji motywów graficznych
 • wytwarzania lub modyfikacji rozszerzeń do systemu Wordpress
 • szkoleń lub wsparcia dla pracowników w zakresie tworzenia i administracji stron internetowych
 • wytwarzania elementów graficznych na potrzeby stron internetowych

może szukać pomocy w Centrum Kompetencji Cyfrowych (dawne Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji) lub u dostawców zewnętrznych.

Jak założyć stronę jednostki?

W celu utworzenia strony internetowej należy skontaktować się z lokalną jednostką IT z prośbą o przekazanie kompletu informacji do Działu Sieci Komputerowych.

Lokalna jednostka IT generuje zgłoszenie w systemie https://it.jira.uw.edu.pl.

Wiadomość wysłana przez lokalną jednostkę IT powinna zawierać następujące informacje:

 • Dane kontaktowe osoby która ma zostać administratorem strony (imię, nazwisko, email, PESEL)
 • Proponowana nazwa domenowa oraz informacja czy nazwa domenowa została zatwierdzona przez Rzecznika Prasowego UW

Na podstawie dostarczonych danych zespół DSK założy stronę w domenie technicznej tj. domenie, która będzie używana jedynie w czasie tworzenia strony.

Domena techniczna ma postać: proponowana_nazwa_domenowa.strony.uw.edu.pl

Do strony zostanie przypisany administrator, którego dane zostały dostarczone do DSK. Do administratora zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca informacje gdzie i jak powinien się zalogować.

Po zalogowaniu administrator ma uprawnienia do dodawania i edytowania wszystkich elementów strony, jak również dodawania użytkowników i przypisywania im ról. Administrator nie ma możliwości dodawania motywów, ani pluginów (rozszerzeń). Nie ma również możliwości dostępu do bazy danych ani systemu plików przez FTP ani żaden inny protokół. Nie ma możliwości przekazania administratorowi takiego dostępu. DSK nie oferuje możliwości utworzenia bądź utrzymania strony w innym modelu niż centralny CMS.

Jak przenieśc stronę z domeny technicznej na produkcyjną

Po zakończeniu procesu tworzenia strony konieczny jest kontakt z DSK w celu przypięcia domeny produkcyjnej do utworzonej strony.

Jaki adres może mieć strona jednostki?

Strony jednostek powinny być zakładane w domenie uw.edu.pl.

Każdy adres w domenie uw.edu.pl musi być zatwierdzony przez Biuro Rzecznika UW.
Procedura akceptacji nazwy strony internetowej

Jednostka potrzebuje funkcji nie oferowanych przez CMS Wordpress, co zrobić.

Istnieje możliwość przekierowania nazwy domenowej na wskazany przez jednostkę adres IP. Nazwa domeny wymaga zatwierdzenia przez Rzecznika Prasowego UW.