Usługa UW Cloud przeznaczona jest dla głównych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego.
Dostęp przydzielamy dla centralnego IT wydziału.

W ramach usługi udostępniamy zasoby w postaci:

  • maszyn wirtualnych,
  • przestrzeni dyskowej,
  • obiektowego systemu plików.

Platforma wirtualizacji oparta jest o Hyper-V, dostęp do usługi można uzyskać za pośrednictwem witryny cloud.uw.edu.pl

W ramach usługi dostępne są następujące zasoby:

  • vCPU 4
  • RAM 8192 MB
  • HDD 200 GB
  • Liczba VM 2
  • NET 10Gbps

Przestrzeń dyskową wielkości 1TB przyznajemy do maszyny wirtualnej w usłudze UW Cloud jako udział NFS. Do usługi przestrzeni dyskowej dołączana jest dedykowana karta sieciowa.

Obiektowy system plików S3 (CEPH) dostępny jest przez endpoint s3.cloud.uw.edu.pl/

W celu uzyskania dostępu do usługi, prosimy o zgłoszenie przes system JIRA https://zgloszenia.jira.uw.edu.pl